Hur man gör hjälptexter

Om du känner att du vill justera en hjälptext eller skriva en ny så gör du så här:

  1. Logga in i BeGood
  2. Gör en ny artikel i mappen “Hjälp”. Skriv in det du önskar och ändra status till “publicerad” 
  3. Spara