Redigera flera artiklar på samma gång

  1. Logga in i BeGood
  2. Navigera dig fram till de artiklar/grupper du vill redigera, t.ex "Studenter"
  3. Markera de artiklar du vill åtgärda alternativt "Titel" om du vill göra samma ändring på samtliga artiklar
  4. Öppna fältet "Åtgärd:" 
  5. Välj den åtgärd du vill, t. ex. "Avpublicera valda artiklar"
  6. Klicka på utför